Λογοθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα για την Λογοθεραπεία

Τι είναι η Λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και μάσησης-κατάποσης τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Ποιος ο ρόλος του λογοθεραπευτή;

Ο λογοθεραπευτής είναι ο ειδικός, ο οποίος είναι επιστημονικά καταρτισμένος για την πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση των διαταραχών της ομιλίας, του λόγου και της επικοινωνίας.

Η παρέμβαση έχει σαν στόχο να φθάσει το άτομο, ανάλογα με τις δυνατότητές του, στο μέγιστο επίπεδο λειτουργίας και επικοινωνίας που αντιστοιχεί στο περιβάλλον του – κοινωνικό και/η σχολικό και/η επαγγελματικό – για να επιτύχει ή να διατηρήσει έναν ανεξάρτητο τρόπο ζωής. Συνεπώς η ηλικία δεν παίζει ρόλο, εφ’ όσον οι διαταραχές μπορεί να εμφανιστούν σε όλα τα στάδια της ζωής και μπορεί να είναι εξελικτικές ή επίκτητες. Ένα σημαντικό μέρος της παρέμβασης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της.

Σε ποιους απευθύνεται η Λογοθεραπεία;

Oι διαταραχές, που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης του Λογοθεραπευτή, είναι αυτές που έχουν σχέση με την ομιλία και τον λόγο, δύο από τις πλέον πολύπλοκες και εξελισσόμενες πλευρές της εγκεφαλικής λειτουργίας, καθώς επίσης και με την ακουστική, την οπτική, την γνωστική – συμπεριλαμβανομένης της μάθησης – την προφορική, την μυϊκή, την αναπνευστική και την φωνητική λειτουργία και την κατάποση. Οι διαταραχές μπορεί να είναι απλές ή πολύπλοκες όταν εμπλέκονται πολλαπλές διαταραχές επικοινωνίας.

Ιδιαίτερα :

Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας

  • Αρθρωτικές διαταραχές
  • Φωνολογικές διαταραχές
  • Δυσαρθρία
  • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)

Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές

  • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
  • Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε Νοητική υστέρηση
  • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (διαταραχές αυτιστικού φάσματος)

Μαθησιακές δυσκολίες
Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)
Διαταραχές φωνής, λειτουργικής, οργανικής ή μετατραυματικής αιτιολογίας, εκ γενετής ή επίκτητες (αφωνία, δυσφωνία)

Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)
Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα
Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Βαρηκοϊα/Κώφωση/κοχλιακά εμφυτεύματα