Εγκεφαλική Παράλυση

Η Εγκεφαλική Παράλυση (Cerebral Palsy) ή νόσος του Little είναι μια πάθηση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού ή της πρώιμης παιδικής ηλικίας ενδέχεται να προκληθεί μια εγκεφαλική βλάβη. Εξαιτίας αυτής της βλάβης μπορεί να δημιουργηθούν κινητικές διαταραχές και παράλληλα συμπτώματα, όπως οι διαταραχές της ακοής, της όρασης και της αντίληψης. Ουσιαστικά πρόκειται για διαταραγμένο συντονισμό των μυών της ομιλίας και της κατάποσης.

Τα αίτια που μπορούν να οδηγήσουν σε εγκεφαλικές κινητικές διαταραχές είναι οι προγεννητικές λοιμώξεις, η περιγεννητική έλλειψη οξυγόνου ή τα κρανιακά τραύματα στην πρώιμη παιδική ηλικία.

Κατηγορίες της εγκεφαλικής παράλυσης:

Ανάλογα με το που εντοπίζεται η βλάβη, η οποία μπορεί να είναι προ, περί- ή μεταγεννητική, και με το μέγεθός της μπορούμε να διακρίνουμε διαφορετικές μορφές εγκεφαλικής παράλυσης:

  • Σπαστικότητα (50% – 70% των περιπτώσεων). Οφείλεται σε τραύμα του πυραμιδικού συστήματος. Τα χαρακτηριστικά ποικίλουν ανάλογα με την έκταση της βλάβης. Παρατηρείται υπερτονία, περιορισμός της κινητικότητας, στερεότυπες κινήσεις και παθολογικά κινητικά πρότυπα. Η φωνή ηχεί πρεσαρισμένη και μονότονη. Η αναπνοή είναι επιφανειακή και διακόπτεται κατά την ομιλία. Η γλώσσα πιέζεται στα δόντια και η άρθρωσή είναι σπασμωδική.
  • Αθέτωση (5% – 20% των περιπτώσεων). Οφείλεται σε τραύμα του εξωπυραμιδικού συστήματος. Πρόκειται για μια μορφή υπερκινησίας με αργή, τονική, σκωληκοειδής, ακούσια κυκλική κίνηση κυρίως στα εξωτερικά δάχτυλα των άνω και κάτω άκρων. Η ένταση της φωνής εναλλάσσεται μεταξύ μάκρο- και μικροφωνία. Η αναπνοή είναι αργή ή γρήγορη, βαθειά ή επιφανειακή και κυμαίνεται μεταξύ καθαρής ή θαμπής.
  • Αταξία. Οφείλεται σε επίκτητη ή εγγενή βλάβη της παρεγκεφαλίδας. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ομιλίας είναι η θαμπή, αργή και δυσρυθμική άρθρωση. Η φωνή είναι σιγανή, μονότονη και βραχνή. Η αναπνοή είναι επιφανειακή και κοφτή.
  • Υποτονικοί τύποι. Παρατηρούνται μεμονωμένα σαν μεταβατικοί τύποι στην αθέτωση ή σε συνδυασμό με αταξία.
  • Μικτοί τύποι. Στις μικτές περιπτώσεις, έχουμε ταυτόχρονη βλάβη του πυραμιδικού, εγκεφαλικού και εξωπυραμιδικού συστήματος.