Καθυστέρηση Λόγου

Όταν ένα παιδί γεννιέται αρχίζει να είναι πιο εμφανής η ανάπτυξή του συγκριτικά με την εμβρυική ζωή. Αναπτύσσεται κινητικά, ψυχικά, νοητικά και γλωσσικά. Η ομιλία και ο λόγος ενός παιδιού αναπτύσσεται φυσιολογικά ακολουθώντας συγκεκριμένα στάδια.

Φυσιολογικά, η ομιλία και ο λόγος ενός παιδιού ακολουθεί τα εξής στάδια:

  • Έως 12 μηνών: – Το μωρό αντιδρά στους ήχους. – Κάνει βλεμματική επαφή. – Αναγνωρίζει τη φωνή της μητέρας του. – Χαμογελά όταν του μιλάτε. – Ανταποκρίνεται στο όνομά του. – Γυρίζει το κεφάλι του προς την πηγή των ήχων. – Διαθέτει κάποιο βασικό λεξιλόγιο (μαμά, μπαμπά, μπάλα κ.α).
  • Έως 2 χρονών: – Το λεξιλόγιό του διαθέτει 20-50 λέξεις. – Υπακούει σε απλές εντολές όπως ΄΄όχι, έλα, φέρε΄΄. – Χρησιμοποιεί δύο λέξεις για να σχηματίσει φράσεις. – Χρησιμοποιεί συμβολικά διάφορα παιχνίδια (π.χ τάϊσμα μωρού κ.α).
  • Έως 3 χρονών: – Απαντάει σε ερωτήσεις. – Κάνει απλές προτάσεις. – Μπορεί να παρακολουθήσει ένα διάλογο. – Του αρέσουν τα παραμύθια και τα παρακολουθεί με ευκολία. – Κάνει ερωτήσεις.
  • Έως 4 χρονών: – Απαντάει σε όλα τα είδη ερωτήσεων. – Γίνεται κατανοητό και από ανθρώπους που δεν γνωρίζει. – Η ομιλία του πλησιάζει περισσότερο σε αυτή των ενηλίκων όσον αφορά τη γραμματική και το συντακτικό. – Διηγείται τις εμπειρίες του.

Είναι γεγονός ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό και γι’ αυτό μπορεί να υπάρξει κάποια διακύμανση σχετικά με το χρόνο που κατακτά κάποια δεξιότητα, ωστόσο ο μέσος όρος σημαίνει κάτι και ειδικά αν έχει περάσει εξάμηνο και το παιδί δεν παρουσιάζει πρόοδο, τότε θα πρέπει να προβληματιστούμε.