ΔΕΠ-Υ

Όλοι μας μπορεί κάποιες φορές να δυσκολευόμαστε να μείνουμε ακίνητοι ή να συγκεντρωθούμε σε κάτι ή να ελέγξουμε μια παρόρμηση. Αλλά για κάποια παιδιά και ενήλικες το πρόβλημα είναι τόσο έντονο και διαρκές που τους δυσκολεύει την καθημερινότητα στο σπίτι, στο σχολείο, στη δουλειά ή και στις προσωπικές σχέσεις.

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα είναι μια νευροβιολογική διαταραχή. Χαρακτηρίζεται απο αναπτυξιακή ανάρμοστη παρορμητικότητα, δυσκολία στην συγκέντρωση της προσοχής και κάποιες φορές και υπερκινητικότητα. Παρόλο που οι ενήλικες με ΔΕΠ-Υ μπορεί να είναι πολύ επιτυχημένοι στην καθημερινή τους ζωή χωρίς την κατάλληλη διάγνωση και αποκατάσταση η ΔΕΠ-Υ μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Αυτές οι συνέπειες μπορεί να είναι η σχολική αποτυχία, η κατάθλιψη, η διαταραχή συντονισμού, οι αποτυχημένες προσωπικές σχέσεις και η ουσιαστική κακοποίηση. Η πρώιμη διάγνωση και αποκατάσταση είναι εξαιρετικά σημαντικές.

Μέχρι πρόσφατα, πιστεύαμε οτι η ΔΕΠ-Υ αποβάλλεται στην ενήλικη ζωή. Αυτό όμως δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Γι΄αυτό το λόγο πρέπει να γίνεται νωρίς η διάγνωση και η αποκατάσταση με σκοπό το άτομο να μην έχει δυσκολίες στην ενήλικη ζωή του, όπως συναισθηματικές διαταραχές και επαγγελματικές και προσωπικές δυσκολίες.