Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Τόσο το ταξινομητικό εγχειρίδιο ICD-10 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας όσο και το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο DSM-IV της Αμερικανικής και Ψυχιατρικής Ένωσης περιλαμβάνουν τον όρο Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Είναι ο όρος κάτω απο τον οποίο βρίσκεται όλο το φάσμα του Αυτισμού. Στο ένα σημείο του φάσματος τοποθετείται η τυπική μορφή του Αυτισμού (σύνδρομο Kanner), στο άλλο σημείο ο Αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας (σύνδρομο Asperger) και ενδιάμεσα οι λοιπές μορφές του Αυτισμού.

Τα άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές εμφανίζουν δυσκολίες στις κοινωνικές συναλλαγές και στην επικοινωνία και περιορισμένο και στερεοτυπικό ρεπερτόριο δραστηριοτήτων. Οι δυσκολίες αυτές έχουν διάχυτο χαρακτήρα στη συνολική εικόνα του ατόμου και ενδέχεται να ποικίλουν σε βαθμό σοβαρότητας.

Στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές περιλαμβάνονται τα ακόλουθα σύνδρομα:

 • Αυτισμός της παιδικής ηλικίας
 • Άτυπος Αυτισμός
 • Σύνδρομο Rett
 • Άλλη αποργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας
 • Διαταραχή υπερδραστηριότητας σχετιζόμενη με νοητική καθυστέρηση και στερεοτυπικές κινήσεις
 • Σύνδρομο Asperger
 • Άλλες Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή. μη καθοριζόμενη

Τι είναι Αυτισμός;

Ο Αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή του ανθρώπου, μια διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης του ατόμου.

Η διαταραχή αυτή περιλαμβάνει:

 • δυσκολίες στην κατανόηση της γλώσσας και στην επικοινωνία
 • δυσκολίες στην κοινωνική συναλλαγή
 • δυσκολίες στην συναισθηματική αμοιβαιότητα
 • στερεοτυπική και επαναλαμβανόμενη γκάμα δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων
 • ιδιόρρυθμες ενασχολήσεις στη συμπεριφορά
 • ανομοιογενή ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών
 • διαταραχή στην πρόσληψη των αισθητηριακών ερεθισμάτων

Δεν παρουσιάζουν όλα τα άτομα με Αυτισμό όλα τα παραπάνω συμπτώματα στον ίδιο βαθμό. Γενικώς, οι δυσκολίες τους έχουν ένα διάχυτο χαρακτήρα σε όλη τους τη συμπεριφορά. Ακόμη και στις πιο ήπιες μορφές Αυτισμού απαιτείται θεραπευτική παρέμβαση, με σκοπό να περιοριστούν οι δυσκολίες που παρουσιάζει το άτομο και το καθιστούν δυσλειτουργικό σε κάποιο βαθμό. Συχνά, ο Αυτισμός συνυπάρχει με νοητική στέρηση, αισθητηριακές αναπηρίες και ιατρικά σύνδρομα.

Η διάγνωση του Αυτισμού μπορεί να γίνει όταν το παιδί έχει συμπληρώσει τα 2 χρόνια ζωής, αν και οι δυσκολίες γίνονται ολοένα και πιο εύκολα αντιληπτές καθώς το παιδί μεγαλώνει. Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της συνολικής εικόνας του ατόμου εφόσον εφαρμοστούν οι κατάλληλες ψυχολογικές, εκπαιδευτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις το συντομότερο δυνατό με συνέπεια, πρόγραμμα και σύστημα. Αυτό προϋποθέτει οτι έγκυροι και εξειδικευμένοι επαγγελματίες θα ασχοληθούν τόσο με το άτομο όσο και με την οικογένειά του. Το παιδί μπορεί να παρακολουθήσει ατομικά προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής ή και ομαδικά προγράμματα σε ειδικά σχολεία ή κέντρα ημέρας.